English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r cyfweliadau


Trefnwyd yn ôl enw'r cywelai

VSW065 Margaret Young, Corgi Hosiery, Rhydaman

Gadawodd Margaret yr ysgol yn 15 ac ymuno â Corgi’s. Mae wedi gweithio yno am tua 53 mlynedd. Disgrifia’r cynnyrch: sanau i gychwyn (gyda phatrymau gwahanol), yna siwmperi a dillad tapestri. Enillai gyflog + bonysau. Doedd dim undebaeth na streiciau yno. Symudodd o wneud sanau i weuwaith. Disgrifia sut y bydden nhw’n trin merched ar eu pen-blwyddi ac wrth briodi. Roedd hi’n oer iawn yno ac roedd mynd i’r toiled yn cael ei amseru. Roedden nhw’n prynu recordiau i’w chwarae dros y tanoi. Pan oedd ei phlant yn fach benthycodd beiriant a gweithio gartre. Tripiau allan. Mae’n trwsio â llaw yn y ffatri nawr.
Ffatri Corgi Hosiery, 1950au

Administration