English
Rhestru pob cofnod yn ôl:

Casgliad o gyfweliadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2013-14

Rhestru pob cofnod yn ôl:
Chwilio
Chwilio uwch

Straeon digidol

Ffilmiau byr am brofiadau rhai o'r cyfwelion.

Defynddiwch yr icon 'chwyddo' ar gwaelod y sgrin i wylio'r ffilmiau maint llawn.

Lleisiau o Lawr y Ffatri

VSW054 Evana Lloyd, Hufenfa'r Bwrdd Llaeth, Felinfach

Darllenwch mwy

VSE011 Maisie Taylor, Horrock's, Caerdydd; Peggy Anne, Caerdydd

Darllenwch mwy

VSE028 Marion Blanche Jones, Hoover, Merthyr; Teddington Aircraft, Merthyr; Birmingham Small Arms, Dowlais; AB Metals, Abercynon; Kayser Bondor, Merthyr

Darllenwch mwy

VSE052 Marjorie (Marge) Rita Evans, Ymddiriediolaeth Gymreig, Rhigos; Sobells, Rhigos

Darllenwch mwy

VSE078 Margaret Duggan, Ffatri Sigâr JR Freeman, Caerdydd

Darllenwch mwy

VN022 Megan Owen, Compactau James Kaylor, Caernarfon

Darllenwch mwy

Administration